Pomocné a zemní práce

Před zahájením stavby

Kvalitně provedené zemní práce jsou základním krokem pro funkční a bezpečnou stavbu, který je třeba nepodcenit. Před samotným zahájením stavby efektivně zajistíme veškeré potřebné přípravné práce. Terénní úpravy, výkopy základových pasů, základové desky, zemní izolace (hydroizolace, izolace proti tlakové vodě, proti radonu atp.), i přípravu a položení inženýrských sítí provádíme pod dohledem profesionálů z oboru a s pomocí kvalitních strojů.